O bazie

Lector to baza powstała w wyniku unijnego projektu UPH w Siedlcach - Uniwersytet MAXI. Przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnościami, zarówno studentów jak i pracowników UwS.  Baza daje wykładowcom możliwość zamieszczania materiałów dydaktycznych dla studentów.

Uprawnienia do korzystania nadawane są zgodnie z Art. 6.1.18 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. (Dz.U.2021.1062).
Dostęp do bazy możliwy  jest po uprzednim zweryfikowaniu osoby zainteresowanej przez pracownika Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (CWON) UwS. Administrator CWON nadaje użytkownikowi odpowiedni status.

Aby uzyskać dostęp do bazy wymagane jest konto użytkownika, które można utworzyć tutaj. W celu weryfikacji uprawnień dla konta skontaktuj się z pracownikiem Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UwS: anna.kowalczyk@uph.edu.pl, tel. 25 643-15-30

Poniższa prezentacja zawiera informacje odnośnie sposobu korzystania z bazy Lector.
Miniatura prezentacji bazy lector

Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wynikającym z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do:

  1. wykorzystywania adaptowanych zbiorów jedynie na użytek własny;
  2. nierozpowszechniania udostępnianych materiałów;
  3. niewykorzystywania ich w celach komercyjnych, nieprzedrukowywania w całości lub fragmentach treści pozyskanych materiałów;
  4. konsekwencje za nieprzestrzeganie prawa ponosi Użytkownik.

Zamawianie publikacji

  1. Zamawianie odbywa się poprzez formularz na stronie dostępnej po zalogowaniu się do bazy, w zgłoszeniu należy zaznaczyć odpowiedni format publikacji spośród dostępnych: txt, rtf, doc, docx, html, pdf, mp3, daisy;
  2. Użytkownik może zamówić do adaptacji 2 pozycje w miesiącu;
  3. Czas oczekiwania uzależniony jest od stopnia trudności adaptacji: publikacja łatwa w przygotowaniu – do 10 dni, publikacja trudna – do 3 tygodni;
  4. Realizacja adaptowanych publikacji odbywa się według kolejności zgłoszeń;
  5. Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez e-mail o realizacji zamówienia.

W sprawie zamówień skontaktuj się z administratorem bazy: mariusz.podpora@uph.edu.pl, tel. 25 643 17 72